top of page

V45 GROUP

V45 GROUP กับการรีโนเวทตกแต่ง และออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์แสนดีในครั้งนี้ นอกจากจะ สร้างความสวยของโรงพยาบาล ให้น่าเข้าใช้บริการ ยังคำนึงถึงเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัย ให้ถูกต้องตามหลักอนามัย และสร้างสรรค์ผลงานให้ดูเป็นโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถืออีกด้วย . . .

Sector

Service

Turnkey Solutions

Location

Bangkok

Completion Year

2023

SQM

bottom of page