top of page

V45 GROUP

WE ARE

THE SOLUTIONS MAKER

AND THE ADAPTIVE PARTNER

MAIN SERVICE

Design

บริการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสวยงาม และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน ในสไตล์ที่หลากหลาย 

Services

WE ARE
THE SOLUTIONS MAKER
AND THE ADAPTIVE PARTNER
Design

บริการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสวยงาม และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย ในสไตล์ที่หลากหลาย 

Construction

บริการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานโครงการ คาเฟ่ และโรงงานทุกประเภท โดยทีมงานวิศวกร และสถาปนิก ที่มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์

INTERIOR DECORATION

บริการออกแบบตกแต่งภายใน พร้อมควบคุมการผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างสูงสุด

ADD-ON SERVICE
  • PERMIT & LAW PROCEDURES

  • LAND & PROPERTY SEARCH

     AND ACQUISITION

  • FEASIBILITY STUDY

  • FENG SHUI

MAIN SERVICE

Construction

บริการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานโครงการ คาเฟ่ และโรงงานทุกประเภท โดยทีมงานวิศวกร และสถาปนิก ที่มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์

MAIN SERVICE

INTERIOR DECORATION

บริการออกแบบตกแต่งภายใน

พร้อมควบคุมการผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างสูงสุด

MAIN SERVICE

INTERIOR DECORATION

บริการออกแบบตกแต่งภายใน

พร้อมควบคุมการผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างสูงสุด

WE ARE
THE SOLUTIONS MAKER
AND THE ADAPTIVE PARTNER

MAIN SERVICE

Design

บริการออกแบบตกแต่งภายใน ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องความสวยงาม และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัย ในสไตล์ที่หลากหลาย 

MAIN SERVICE

Construction

บริการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานโครงการ คาเฟ่ และโรงงานทุกประเภท โดยทีมงานวิศวกร และสถาปนิก ที่มีความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์

MAIN SERVICE

INTERIOR DECORATION

บริการออกแบบตกแต่งภายใน พร้อมควบคุมการผลิต และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร ด้วยคุณภาพมาตรฐานอย่างสูงสุด

MAIN SERVICE

ADD-ON SERVICE
  • PERMIT & LAW PROCEDURES

  • LAND & PROPERTY SEARCH

     AND ACQUISITION

  • FEASIBILITY STUDY

  • FENG SHUI

bottom of page