top of page

V45 GROUP

We are a one-stop developer and solutions provider specializing.

เราคือผู้ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายในแบบครบวงจร และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายสาขาที่พร้อมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ลูกค้า

พร้อมส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีพร้อมนำเสนอไอเดียใหม่ๆ และให้คำปรึกษา มองหาโซลูชัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนา และส่งเสริมโครงการ หรือธุรกิจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยคำนิยามขององค์กร “WELL SOLUTIONS COMPANY”

Timeline

เปิดบริษัท 108 ซีวิล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

โดยรับงานประเภท : รับเหมาก่อสร้าง

Timeline

จัดตั้ง Desingn & Construction Solution Academy สำหรับบุคคลทั่วไป

และภาคธุรกิจเพื่อเป็นศูนย์แห่งความรู้ และเป็นการยกระดับศักยภาพทางด้านอาชีพ

ของอุตสาหกรรมการออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการ

สร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ที่สามารถนำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้

OUR FUTURE VISION

MAKE EVERY DREAM POSSIBLE TODAY
FOR WELL - LIVED
LIVES TOMORROW

สร้างทุกความฝันให้เป็นจริง

เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

OUR MISSION

CREATE THE WELL
SOLUTIONS TO LIFT UP
PEOPLE'S LIVES

สร้างสรรค์โซลูชั่นที่ดี

เพื่อยกระดับชีวิตให้กับผู้คน

WELL SOLUTIONS

Design and Innovation

เรายึดมั่น ให้ความสำคัญในการออกแบบ

และพัฒนานวัตกรรม ที่จะนำพาไปสู่การสร้างสรรค์

โซลูชันที่ดีที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณ

WELL PARTNER

Proactive Work

เราพร้อมที่จะเป็นคู่ธุรกิจที่ดี และดำเนินธุรกิจเชิงรุก

อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพันธมิตรในทุกภาคส่วน

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

WELL LIFE

(Beyond) Standard Quality

เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการเติมเต็ม และยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้กับผู้คน ทั้งพันธมิตร พนักงาน ชุมชน

ให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

WELL SOLUTIONS
Design and Innovation

เรายึดมั่น ให้ความสำคัญในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เชื่อว่าสองสิ่งจะนำพาไปสู่การสร้างสรรค์โซลูชันที่ดีที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

WELL PARTNER
Proactive Work

เราพร้อมที่จะเป็นคู่ธุรกิจที่ดี และดำเนินธุรกิจเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

WELL LIFE
(Beyond) Standard Quality

เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการเติมเต็ม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน ทั้งพันธมิตร พนักงาน ชุมชน ให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

WE OWN FURNITURE FACTORY

ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผลิต รวมทั้งได้พัฒนาระบบการให้บริการแบบ Turn Key Service ที่ผลิตชิ้นงานในโรงงานแบบแยกชิ้นเพื่อไปติดตั้งที่หน่วยงาน เป็นการเลดระยะเวลาการทำงาน และลดปัญหาหน้างานเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เรายึดมั่น ให้ความสำคัญในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เชื่อว่าสองสิ่งจะ นำพาไปสู่การสร้างสรรค์โซลูชันที่ดีที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

Design and Innovation

WELL SOLUTIONS
เราพร้อมที่จะเป็นคู่ธุรกิจที่ดี และดำเนินธุรกิจเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
Proactive Work
WELL PARTNER
เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการเติมเต็ม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน ทั้งพันธมิตร พนักงาน ชุมชน ให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นไปอีกขั้น
(Beyond) Standard Quality
WELL LIFE
คุณชัยดิษฐ์ พิริยะถาวรไชย

กรรมการผู้จัดการ

​คุณฉัตรภัสร์ พิริยะถาวรไชย

รองกรรมการผู้จัดการ

Meet the Team

WE ARE THE SOLUTION PARTNER

AND THE ADAPTIVE PARTNER

เพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ ที่พร้อมเปลี่ยนภาพฝันของคุณให้เป็นจริง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการงานทั่วไป

คุณมยุรี เมฆโต

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนโครงการ

คุณบดินทร์ โพธิ์ทิพย์

ผู้อำนวยการส่วนจัดการโครงการ

คุณศักดิ์ชัย แซ่จ๊ง

MILESTONE TIMELINE
 • เปิดบริษัท 108 ซีวิล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

  โดยรับงานประเภท : รับเหมาก่อสร้าง

 • เปิดบริษัท วี45 ดีไซน์ จำกัด

  โดยรับงานประเภท : ออกแบบภายใน

 • บริษัท 108 ซีวิล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท 168 ซีวิล คอนสตรั๊คชั่น จำกัด

 • บริษัท วี45 ดีไซน์ จำกัด

  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วี 45 กรุ๊ป จำกัด

 • ลดบทบาทบริษัท 168 ลง และพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับงานทุกประเภท ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท V45 กรุ๊ป จำกัด และลงทุนเครื่องจักรสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ระบบอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 • ย้ายอาคารสำนักงาน และโรงงาน ไปบนพื้นที่กว่า 6,400 ตร.ม. พร้อมขยายทีม และเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้ได้มาตราฐาน และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • จัดตั้ง Desingn & Construction Solution Academy สำหรับบุคคลทั่วไป และภาคธุรกิจเพื่อเป็นศูนย์แห่งความรู้ และเป็นการยกระดับศักยภาพทางด้านอาชีพ ของอุตสาหกรรมการออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดการสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ที่สามารถนำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้

WE OWN FURNITURE FACTORY

ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการผลิต รวมทั้งได้พัฒนาระบบการให้บริการแบบ Turn Key Service ที่ผลิตชิ้นงานจนเกือบสมบูรณ์ในโรงงานของเรา และแยกชิ้น เพื่อไปติดตั้งที่หน่วยงาน เป็นการเลดระยะเวลาการทำงาน และลดปัญหาหน้างานเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Meet the Team

กรรมการผู้จัดการ

คุณชัยดิษฐ์ พิริยะถาวรไชย

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณฉัตรภัสร์ พิริยะถาวรไชย

คุณบดินทร์ โพธิ์ทิพย์

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนโครงการ

คุณมยุรี เมฆโต

ผู้อำนวยการส่วนจัดการงานทั่วไป

คุณศักดิ์ชัย แซ่จ๊ง

ผู้อำนวยการส่วนจัดการโครงการ

Meet the Team

กรรมการผู้จัดการ

คุณชัยดิษฐ์ พิริยะถาวรไชย

รองกรรมการผู้จัดการ

คุณฉัตรภัสร์ พิริยะถาวรไชย

ผู้อำนวยการส่วนจัดการงานทั่วไป

คุณมยุรี เมฆโต

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนโครงการ

คุณบดินทร์ โพธิ์ทิพย์

ผู้อำนวยการส่วนจัดการโครงการ

คุณศักดิ์ชัย แซ่จ๊ง

WELL SOLUTIONS

Design and Innovation

เรายึดมั่น ให้ความสำคัญในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เชื่อว่าสองสิ่งจะนำพาไปสู่การสร้างสรรค์โซลูชันที่ดีที่สุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

WELL PARTNER

Proactive Work

เราพร้อมที่จะเป็นคู่ธุรกิจที่ดี และดำเนินธุรกิจเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพันธมิตรในทุกภาคส่วน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

WELL LIFE

(Beyond) Standard Quality

เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการเติมเต็ม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน ทั้งพันธมิตร พนักงาน ชุมชน ให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดีขึ้นไปอีกขั้น

bottom of page