top of page

V45 GROUP

เลือกปูนให้เหมาะกับงานก่อสร้าง

เพื่อให้เหมาะกับงานก่อสร้างสมัยใหม่ ในปัจจุบันจึงมีปูนสำเร็จรูปให้เลือกใช้มากมายหลายสูตร ซึ่งนั้นก็คือ “ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป” หรือ “ปูนมอร์ตาร์”เป็นปูนซีเมนต์สำเร็จรูปที่สามารถแบ่งตามการใช้งานได้เลย โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท


  •  งานก่อ

งานก่อมีหลากหลายประเภท ก่อนจะเลือกใช้ปูนต้องดูประเภทของงานนั้นๆ ก่อนเพื่อให้รู้ว่าอิฐที่ควรเลือกใช้เป็นงานก่อประเภทใด เพื่อให้งานได้ประสิทธิภาพในเรื่องของแรงยึดเกาะระหว่างอิฐกับปูน ซึ่งปูนสำเร็จรูปที่เหมาะสมแต่ละประเภท ได้แก่

  1. สูตรก่อทั่วไป : ใช้สำหรับก่ออิฐมอญ อิฐบล็อก

  2. สูตรก่ออิฐมวลเบา : ใช้สำหรับก่ออิฐมวลเบา ซึ่งมีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้เนื้อปูนเหนียวจึงขึ้นรูปและจัดแนวก่อได้ง่าย


  •  งานฉาบ

งานฉาบเป็นงานตกแต่งผิวผนังเพื่อให้ดูเรียบร้อย หรือฉาบเพื่อปกปิดชั้นอิฐที่ก่อไว้ ซึ่งช่วยป้องกันความชื้นระหว่างสองด้านของผนัง โดยส่วนมากช่างจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้ค่อนข้างมาก จึงมีปูนซีเมนต์สูตรต่าง ๆ และควรเป็นปูนสำเร็จรูปสำหรับงานฉาบที่สอดคล้องกับอิฐที่ใช้ในงานก่อ ซึ่งก็มีหลายประเภท

  1. สูตรปูนฉาบทั่วไป : ใช้กับผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก เนื่องจากมีสารอุ้มน้ำ จะช่วยลดการแตกร้าวลดปัญหาเนื้อปูนหลุดร่วงขณะฉาบ

  2. สูตรปูนฉาบละเอียด : ใช้กับงานผนังที่ต้องการความเรียบเนียนเป็นพิเศษ

  3. สูตรสำหรับฉาบอิฐมวลเบา : จำเป็นต้องใช้สูตรเฉพาะ เนื่องจากอิฐมีการดูดซึมน้ำมากอาจทำให้เกิดปัญหาผนังแตกร้าวได้


  •  งานซ่อมอเนกประสงค์

งานซ่อมอเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแซมงานฉาบ งานก่ออิฐ หรือใช้อุดร่องงานฝังท่อน้ำ ท่อสายไฟ งานวางระบบท่อต่างๆ ควรเลือกปูนสำเร็จรูปสูตรซ่อมอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังมี “เทคโนโลยีการบริการพ่นฉาบ” ที่ช่วยลดเวลาในการฉาบด้วยการพ่นปูนลงบนผนังที่ก่อไว้แทนการขึ้นปูนด้วยมือ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับเหมาและลดเวลางานก่อสร้างได้อย่างมาก ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพของงานให้ได้ผลดีขึ้นกว่าอีกด้วย


  •  งานพื้น/คอนกรีต

สำหรับงานเทพื้นเพื่อปรับพื้นให้เรียบก่อนการปูวัสดุทับ หรืองานเทปรับพื้นลานจอดรถ ควรเลือกปูนสำเร็จรูปสูตรเทปรับพื้น


การเลือกใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อฉาบที่ดีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการก่อสร้าง เพราะงานผนังนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญต่อสิ่งก่อสร้างเลยก็ว่าได้ และยังต้องมองไปถึงความทนทานในระยะยาวด้วย เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง จึงไม่ควรละเลยการเลือกปูนซีเมนต์ที่มีคุณภาพสูง มาใช้ในงานก่ออิฐและฉาบปูน


เรียบเรียงโดย : V45 GROUP
Comentários


bottom of page