top of page

V45 GROUP

จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทยในบรรยากาศแสนอบอุ่น

สงกรานต์บ้านเราชาว วี 45
สงกรานต์บ้านเราชาว วี 45

6 เมษายน 2566

bottom of page