top of page

V45 GROUP

อีกหนึ่งวันสำคัญที่ชาว V45 Group ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ซึ่งภายในงานก็มีการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ พร้อมทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมายให้กับพนักงานได้ทำร่วมกันเพื่อออกแบบภาพในอนาคตของเรา เป็นการสร้างพื้นที่ให้ทุกๆคนจากแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกระชับความสัมพันธ์ให้เรา V45 Group ได้เติบโตไปด้วยกัน

ร่วมออกแบบอนาคตไปด้วยกัน
ร่วมออกแบบอนาคตไปด้วยกัน

24 กุมภาพันธ์ 2566

bottom of page