top of page

V45 GROUP

ไอเดีย. .การออกแบบพื้นที่การจัดโต๊ะในร้านอาหาร

การวางตำแหน่งของโต๊ะถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ของคนเสิร์ฟ และ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ควรจัดวางตำแหน่งโต๊ะให้ถูกต้องที่ตั้งแต่แรกเริ่ม ….


การจัดวางโต๊ะทานอาหารแบบสี่เหลี่ยมสำหรับ 2-12 ที่นั่ง

การเลือกขนาดโต๊ะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้า เหมาะกับร้านอาหารทุกสไตล์ สามารถเลือกใช้วัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น โต๊ะไม้เนื้อแข็ง โต๊ะหินอ่อน หรือโต๊ะกระจก

- ขนาดตั้งแต่ 60x85 cm. สำหรับ 2 ที่นั่ง ไปจนถึง

- ขนาดตั้งแต่ 85 cm. x 3.75 m. สำหรับ 12 ที่นั่ง


การจัดวางโต๊ะทานอาหารแบบโต๊ะกลมแบบ 2-10 ที่นั่ง

โต๊ะกลมเหมาะสำหรับร้านที่มีลูกค้าจำนวนเยอะ เช่น ร้านอาหารสไตล์จีน ซึ่งสามารถเพิ่มลูกเล่นให้โต๊ะหมุนได้เพื่อความสะดวกในการรับประทานอาหาร

- ขนาดความกว้างตั้งแต่ 60 cm. สำหรับ 2 ที่นั่ง ไปจนถึง

- ขนาดความกว้างตั้งแต่ 1.55 m. สำหรับ 10 ที่นั่ง


การจัดวางโต๊ะสี่เหลี่ยมแบบ 4 ที่นั่งและ 3 ที่นั่ง

การเลือกใช้โต๊ะ 3 ที่นั่งโดยเว้นไว้หนึ่งด้าน ส่วนมากเว้นไว้เพื่อชมวิวรอบด้านร้านอาหาร หรือ ชมการแสดงในร้านอาหาร

- ขนาดของโต๊ะทานอาหารสำหรับ 4 ทีนั่ง ขนาด 60-80x110 cm.

- ขนาดของโต๊ะทานอาหารสำหรับ 3 ทีนั่ง ขนาด 60x60 cm.


ขนาด และระยะการวางโต๊ะอาหาร

- ขนาดโต๊ะทานอาหารสำหรับ 2-4 ที่นั่ง มีขนาดประมาณ 60-80x110 cm.

- การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะประมาณ 1 เมตร เพื่อเป็นพื้นที่ของเก้าอี้ และระยะลุกออกจากโต๊ะ

- การเลือกใช้ขนาดเก้าอี้ที่มาตราฐานควรมีความกว้าง 40-45 cm. ความสูง 90 cm.

- มาตราฐานของโต๊ะทานอาหารจะมีความกว้าง 60-80 cm. ระยะห่างจากที่นั่งเก้าอี้จนถึงใต้โต๊ะอย่างน้อยประมาณ 1 ฟุต หรือ 30 cm.

- ระยะห่างการวางเก้าอี้ คือ กึ่งกลางโต๊ะไปจนถึงกึ่งกลางของเก้าอี้ ประมาณ 60-65 cm.


เรียบเรียงโดย : V45 GROUP

Comments


bottom of page