top of page

V45 GROUP

เปลี่ยนรางระบายน้ำแบบเดิมๆ ให้เป็นแบบใหม่

ด้วยการตกแต่งให้เข้ากับสไตล์ที่เราต้องการลืมแบบเดิมๆ ไปได้เลย!!


รางน้ำ หรือท่อระบายน้ำมีหน้าช่วยรองรับน้ำฝนจากหลังคาก่อนที่จะปล่อยไปยังท่อด้านล่าง เพื่อไม่ให้ผนังเกิดความชื้นที่อาจจะทำให้ผนังบวม หรือหลุดล่อน และยังทำให้พื้นดินรอบๆ ตัวอาคารไม่โดนกัดเซาะอีกด้วย


โดยส่วนมากจะใช้เป็นท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยระบายน้ำได้อย่างเร็ว

แต่ก็มักจะไม่เข้ากับสไตล์การตกแต่งสักเท่าไร วันนี้ V45 Group

มีไอเดียการตกแต่งมาฝากเพิ่มความสวยงาม และทันสมัยมาฝาก . . .
Comments


bottom of page