top of page

V45 GROUP

สิ่งสำคัญในการก่อสร้างต้องไม่พลาดเรื่อง "ฐานราก"

และควรเลือกให้เหมาะกับพื้นที่ก่อสร้างบริเวณนั้นด้วย!!


ก่อนจะสร้างฐานรากต้องมีการสำรวจพื้นดินบริเวณนั้นก่อน

เพราะบางพื้นที่มีดินอ่อนที่มีดินแข็งอยู่ลึกลงไป จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนเริ่มก่อสร้าง


ฐานรากแผ่ คือ ฐานรากที่วางบนดิน หรือฐานรากตื้น เป็นพื้นฐานโครงสร้างที่ไม่มีเสาเข็ม

นิยมสร้างขนาดใหญ่เพื่อกระจายน้ำหนักลงไปยังพื้นดินโดยตรงนิยมสร้างในพื้นดินที่แข็ง


ฐานรากเสาเข็ม คือ ฐานรากที่ใช้งานร่วมกับเสาเข็ม โดยเสาเข็มจะเป็นตัวช่วยรองรับน้ำหนักอาคาร และกระจายลงไปใต้ดิน เหมาะสำหรับพื้นดินที่ไม่หนาแน่นมาก


ฐานรากสำเร็จรูป คือ ฐานรากรูปแบบใหม่ที่ทำเป็นกรอบเพื่อนำมาวางที่หน้างานแล้วเทคอนกรีต และสามารถฝังลงดินไปได้เลยโดยไม่ต้องถอดแบบหล่อออก เป็นทางเลือกที่ช่วยให้ก่อสร้างได้อย่างสะดวกสบาย


เพราะฉะนั้นการก่อสร้างฐานรากจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับประเภทพื้นดิน และอาคาร

จะช่วยให้โครงสร้างที่อยู่อาศัยแข็งแรง ทนทานปลอดภัยต่อการทรุดตัวเสียหายที่แก้ไขได้ยากในอนาคต


เรียบเรียงโดย : V45 GROUP
Comments


bottom of page