top of page

V45 GROUP

รู้ก่อนสร้าง...ว่ากันด้วยเรื่องของ "เหล็ก"องค์ประกอบสำคัญในการก่อสร้าง!!

"เหล็ก" ถือเป็นวัสดุที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยทำให้โครงสร้างของอาคารนั้น มีความแข็งแรง ทนทาน มั่นคง แต่ละงานก่อสร้างก็ต้องเลือกเหล็กให้ถูกต้อง และตอบโจทย์การใช้งานให้มากที่สุด

เนื่องจากเหล็กนั้นมีหลายประเภท ซึ่งเหล็กเอชบีม (H-Beam) และไอบีม (I-Beam) ก็ถือเป็นอีกชนิดที่ถูกนำเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างเช่นกัน แต่เรื่องคุณสมบัติ และการใช้งานก็แตกต่างกันออกไปเหล็กเอชบีม (H-Beam)

คุณสมบัติ : เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แข็งแรงกว่าเหล็กรูปทรงอื่น ถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนัก และกระจายแรงได้อย่างทั่วถึง

การใช้งาน : เหมาะสำหรับโครงสร้าง เช่น งานบ้าน อาคาร หรือบันได และยังรับน้ำหนักได้ดี แต่รับแรงกระแทกได้ไม่มาก

ลักษณะ : มองจากหน้าตัดจะเห็นเป็นรูปตัว Iเหล็กไอบีม (I-Beam)

คุณสมบัติ : สามารถต้านทานการดัดโค้ง และการบิดได้ จึงถูกนำไปใช้งานที่มีความเฉพาะเจาะจง

การใช้งาน : งานเกี่ยวกับการทำคาน เสาส่งไฟฟ้า และงานโครงสร้างรวมไปถึงรางเลื่อนในงานอุตสาหกรรม และสามารถรับแรงกระแทกหนักๆ ได้

ลักษณะ : เป็นเหล็กที่มองจากหน้าตัดจะเห็นเป็นรูปตัว H ตั้งตะแคง

การเลือกใช้เหล็กควรเลือกให้ตรงกับงานก่อสร้างมากที่สุด เพื่อความแข็งแรงทนทาน และจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง


เรียบเรียงโดย : V45 GROUP

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ESG คืออะไร ??

ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบด้วย ซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ปั

Comments


bottom of page