top of page

V45 GROUP

รวม Checklist วิธีการปฏิบัติให้ปลอดภัยในไซต์งาน

รวม Checklist วิธีการปฏิบัติให้ปลอดภัยในไซต์งาน

ที่เจ้าของโครงการหรือเจ้าของกิจการควรให้ความสำคัญ!

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีโครงการก่อสร้างอยู่นั้น การมีผู้รับเหมาที่สามารถปฏิบัติงานให้ปลอดภัย ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก เพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และอาจส่งผลกระทบได้มากกว่าแค่บุคคล พื้นที่ หรือชุมชนรอบข้างของไซต์งานก็เป็นได้


ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

 • ควรสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ในไซต์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของ

 • ควรแต่งตัวสวมชุดที่ปกป้องร่างกาย และไม่ควรใส่รองเท้าแตะในไซต์งานก่อสร้าง

 • ควรสังเกตป้ายเตือนบริเวณต่างๆ เพื่อให้รู้ขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ

 • เมื่อใช้เครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ควรมีการเก็บให้เป็นที่

 • จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้รู้กระบวนการต่างๆ ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันอันตรายในไซต์ก่อสร้าง


ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง

 • ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ

 • ควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน

 • ส่วนไหนที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัย

 • รอบอาคารควรมีแผ่นกั้น เพื่อกันวัสดุตกลงมา

 • บริเวณไหนของไซต์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้

 • ไซต์งานก่อสร้างต้องให้ความสำคัญ เรื่องแสงสว่างในการทำงาน

 • มีการกำหนดเวลาเข้าออก แต่ละส่วนของไซต์อย่างชัดเจน


ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร

 • ผู้ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ควรรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง

 • เครื่องมือ เครื่องจักรควรมีการใช้ให้ถูกต้องตรงกับประเภทงาน

 • มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ และตรวจสอบก่อนใช้งาน


เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการควรมีมาตรการป้องกัน หรือข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไซต์งานก่อสร้างได้รับรู้ร่วมกัน ซึ่งก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยง และทำให้อัตราการเกิดอุบัตินั้นน้อยลงได้ เพราะหากเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นไม่ได้แค่ส่งผลเสียต่อตัวบุคคล ชุมชนรอบข้าง หรือส่วนงานเท่านั้น ยังส่งผลต่อเจ้าของธุรกิจเช่นกัน


เรียบเรียงโดย : V45 GROUP
โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ESG คืออะไร ??

ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่การดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบด้วย ซึ่งจะมีองค์ประกอบทั้งหมด 3 ปั

Comments


bottom of page