OKAMI SUSHI SRINAKARIN BUFFET

ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ถูกออกแบบใน concept ของท่าเรือประมงในญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยสีน้ำเงินและ เส้นสายของการตกแต่งแบบโค้งเว้าเพื่อสะท้อนถึงคลื่นน้ำทะเล เลือกใช้งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อเติมเต็มบรรยากาศของเรือประมงให้กับบรรยากาศสบายๆของทางร้านมากยิ่งขึ้น

Location

Seacon Square Srinakarin ,Bangkok, Thailand

Area

270 ตร.ม.

Year

2018