NEO CORPORATE SHARING SPACE

พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารสำนักงาน ออกแบบภายใต้แนวคิด mix area เพื่อเชื่อมพื้นที่สำหรับการทำงานและพื้นที่พักผ่อนไว้ในด้วยกัน แบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็น 4 ส่วน ตกแต่งในสไตล์ modern loft โดดเด่นด้วยตะแกรงเหล็กฉีกสีน้ำเงิน ในรูปทรงที่เป็นอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยสำหรับการวางผลิตภัณฑ์ และจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน อีกทั้งยังมีโครงสร้างต้นไม้ใหญ่กลางห้อง ที่สร้างบรรยากาศความผ่อนคลายให้กับพื้นที่

Location

Bangkok, Thailand

Area

53 ตร.ม.

Year

2020